لوگو کانون بورس

قرارداد همکاری هوش مالی

این قرارداد فیمابین موسسه هوش مالی به شماره مجوز ۲۱۱۴۷ به عنوان طرف اول قرارداد و (نام و نام خانوادگی شما) به شماره ملی ــــــــــ و شماره شناسنامه ــــــ به عنوان طرف دوم قرارداد منعقد می گردد.

مشخصات دقیق طرف دوم:

نام و نام خانوادگی: ــــــــــ

شماره تلفن همراه: ــــــــ

شماره تلفن ثابت:  ــــــــ

شماره تلفن ضروری و نسبت با نام دارنده تلفن: ــــــــــ

آدرس: ـــــــــــــــــ

ماده ۱ موضوع قرارداد

تولید محتوای متنی بورس ، کریپتو کارنسی و بازراهای مالی آنلاین به صورت دور کاری 

ماده ۲ شرایط مورد تائید مقالات

کپی نبودن کلیه مقالات

روان و قابل فهم نگارش شده یاشد و خواننده اصطلاحا بتواند روی مطالب سر سره بازی کند.

حداقل تعداد کلماتی که یک مقاله باید داشته باشد ، در مقاله گنجانده شده باشد ( هر هفته موضوع مقالات و حداقل تعداد کلماتی که باید داشته باشد برای شما فرستاده خواهد شد)

در مقالات سئو محتوا رعایت شده باشد مثلا تصاویر همگی آلت داشته باشد                                                                      

و ..مقالات باید در تایم مقرر برای سرپرست فرستاده شود.  می بایست حداکثر تا ساعت ۱۲ شب همان روز مقالات توسط شما در سایت کانون بورس  بارگذاری شده باشد و سرپرست روز کاری بعد مقاله شما را بررسی خواهد کرد. 

تمامی مقالات باید حاوی تصاویر با کیفیت باشند و به همه تصاویر باید لوگو و آدرس سایت کانون بورس ضمیمه شده باشد.

ماده ۳  مدت قرارداد

مدت زمان این قرارداد ازتاریخ ـــــــــــ  الی ــــــــــ  میباشد و در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد

ماده ۴ مبلغ قرداد

  • توافقی

ماده ۵ تعهد های طرف دوم قرارداد

طرف دوم قرداد متعهد می شود تمامی موارد ۶ گانه زیر را رعایت کند:

۱-طرف دوم قرارداد متعهد میگردد که به هیچ عنوان نباید مقاله از سایت های دیگر عینا کپی شده باشد. در صورت احراز کپی بودن یک مقاله توسط سرپرست  تیم محتوا با شما قطع همکاری شده و حقوق ماه آخر شما پرداخت نمی گردد.

۲- طرف دوم قرارداد متعهد میشود که تمامی اصول آموزش داده شده در سئو مقالات، اصول نگارشی و مار های گرافیکی آموزش داده شده را در هر مقاله رعایت کرده و در صورت اعمال نشدن موارد فوق آن مقاله رد شده و بابت آن مبلغی دریافت نمی کند  اگر مقاله به دلایلی غیر از کپی بودن توسط سرپرست رد شود بعد از آن دلیل رد شدن مقاله به شما گفته شده و مقاله برای اصلاح به شما برگردانده می شود و چنان چه بعد از اصلاح شما دوباره مقاله رد شود ، حقوقی بابت آن مقاله به شما تعلق نمی گیرد . و شما باید روی مقاله جدید با موضوع بعدی کار کنید. ( فرصت اصلاح هر مقاله ۲ بار  و هر بار یک روز کاری می باشد )                                                                                                

۴- طرف اول قرارداد می تواند چنان چه، تعداد دفعاتی که مقاله شما رد شود بیش از ۱۵ درصد تعداد مقالاتی باشد که در یک ماه تحویل داده اید ، حقوق مقالات تایید شده آن ماه را دریافت به شما پرداخت کرده و با شما قطع همکاری کند.

۵- طرف دوم قرارداد می بایست تمام فعالیت های کاری خود را با وجدان کاری،دلسوزی ،صبر و تحمل توام احترام به دانشجو و دیگر افراد مرتبط انجام دهد..

۶- طرف دوم متعهد می شود تا پایان زمان قرارداد به کلیه بند ها و مفاد آن متعهد باشد.

ماده ۶ روزها و ساعات کاری 

به صورت دور کاری 

۳ روز یا ۴ روز یا ۶ روز در هفته

ماده ۷  شرایط فسخ قرارداد

طرف اول قرارداد قادر خواهد بود در صورتی که طرف دوم هر یک از تعهدات خود در مندرج  در ماده ۱-۲-۳-۵-۶ را به طور کامل انجام ندهد قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ خواهد شد.

ماده ۸  مدت زمان قرارداد

این قرارداد در تاریخ ـــــــــ ودر ۸ ماده و۲ نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین مبادله گردید

محل امضا طرف اول                                    محل امضا طرف دوم

مدت زمان قرارداد:
روزهای کاری:
تاریخ ثبت قرارداد خود را یادداشت کنید:

روش‌های پرداخت و ثبت نام

ارزش دوره: ۱8٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت جشنواره: ۱4/۸۰۰/۰۰۰ تومان

پیش پرداخت: 2٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

روش‌های پرداخت و ثبت نام

ارزش دوره ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت جشنواره: ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان

تماس فوری با شما

موضوع تماس با شما: