دوره‌های در حال ثبت نام

درحال ثبت نام کد تاریخ شروع روز و ساعت وضعیت
۸۸
۰۶ شهریور ۱۴۰۱
یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
۱۳۸
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
دو شنبه ها ۱۴ الی ۱۷

دوره‌های در حال برگزاری

درحال برگزاری کد تاریخ شروع روز و ساعت وضعیت
دوره ارز دیجیتال
۸۷
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تکمیل ظرفیت
دوره آموزش فارکس
۳۳
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تکمیل ظرفیت
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۶
۲۲ تیر ۱۴۰۱
چهار شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تکمیل ظرفیت
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۵
۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۴
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهار شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۷
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۳
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۲
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۱
۰۸ اسفند ۱۴۰۰
یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۰
۱۲ بهمن ۱۴۰۰
سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۹
۲۲ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۸
۲۴ دی ۱۴۰۰
جمعه ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۷
۰۶ دی ۱۴۰۰
دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۶
۱۹ آذر ۱۴۰۰
جمعه ها ۱۰ الی ۱۳
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۵
۱۸ آذر ۱۴۰۰
پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۴
۱۵ آذر ۱۴۰۰
دو شنبه ها ۱۴ الی ۱۷
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۳
۳۰ آبان ۱۴۰۰
یکشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۲
۰۲ آذر ۱۴۰۰
سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۱
۲۰ آبان ۱۴۰۰
پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۰
۱۳ آبان ۱۴۰۰
پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۹
۲۸ مهر ۱۴۰۰
چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع بزرگان بورس
۱۳۶
۲۷ مهر ۱۴۰۰
سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۷
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۸
۲۲ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه‌ها ساعت ۱۲ الی ۱۵
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۷
۰۴ مهر ۱۴۰۰
یک شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۶
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره بازار جهانی
۲۸
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۵
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره جامع بزرگان بورس
۱۳۴
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۴
۱۱۱ مرداد ۱۴۰۰
دوشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۳
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
یکشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع بزرگان بورس
۱۳۲- ۱۳۳
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پنج شنبه‌ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
درحال برگزاری