لوگو کانون بورس

دوره‌های در حال ثبت نام

درحال ثبت نامکدتاریخ شروعروز و ساعتوضعیت
دوره جامع فارکس۵۱۹ خرداد ۱۴۰۳چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰در حال ثبت نام
دوره جامع ارز دیجیتال۱۰۶۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳یکشنبه ها ۱۷ الی ۲۰در حال ثبت نام
دوره جامع بورس بزرگان۱۴۶۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳دوشنبه ها ۱۴ الی ۱۷در حال ثبت نام

دوره‌های در حال برگزاری

نام دوره کد تاریخ شروع روز و ساعت وضعیت
دوره جامع فارکس ۵۰ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تکمیل ظرفیت
دوره جامع فارکس ۴۹ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵ در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال ۱۰۵ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پنج شنبه ها ۱۵ الی ۱۸ در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال ۱۰۴ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ در حال برگزاری
دوره جامع فارکس ۴۸ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ دوشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال ۱۰۳ ۳۰ دی ۱۴۰۲ شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ در حال برگزاری
دوره جامع بورس بزرگان ۱۴۵ ۲۶ دی ۱۴۰۲ سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ در حال برگزاری
دوره جامع فارکس ۴۷ ۱۴ دی ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ۱۵ الی ۱۸ در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال ۱۰۲ ۱۴ دی ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ۱۲ الی ۱۵ در حال برگزاری
دوره جامع فارکس ۴۶ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال ۱۰۱ ۲۱ آبان ۱۴۰۲ یکشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ در حال برگزاری
دوره جامع فارکس ۴۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع بورس بزرگان ۱۴۴ ۶ آبان ۱۴۰۲ شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۱۰۰ ۴ آبان ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۹۹ ۸ مهر ۱۴۰۲ شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع فارکس ۴۴ ۳ مهر ۱۴۰۲ دوشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع فارکس ۴۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۹۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ تمام شد
دوره جامع فارکس ۴۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع فارکس ۴۳ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ دوشنبه ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره جامع بورس بزرگان ۱۴۳ ۷ تیر ۱۴۰۲ چهارشنبه ها ۱۱ الی ۱۴ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۹۷ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ یکشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۹۶ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ چهار شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره جامع فارکس ۳۹ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ پنج شنبه ها ۱۰ الی ۱۳ تمام شد
دوره جامع بورس ۱۴۲ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره جامع فارکس ۴۰ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ سه شنبه ها ۱۱ الی ۱۴ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۹۵ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع فارکس ۳۸ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۹۴ ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع بورس بزرگان ۱۴۱ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ چهار شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۹۳ ۹ بهمن ۱۴۰۱ یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره آموزش فارکس ۳۷ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ چهار شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۹۲ ۶ بهمن ۱۴۰۱ پنج شنبه ها ۱۵ الی ۱۸ تمام شد
دوره جامع فارکس ۳۶ ۱۹ دی ۱۴۰۱ دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع بورس بزرگان ۱۴۰ ۱۱ دی ۱۴۰۱ یک شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۹۱ ۳ دی ۱۴۰۱ شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره آموزش ارز دیجیتال ۹۰ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵ تمام شد
دوره آموزش فارکس ۳۵ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره آموزش فارکس ۳۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۱ پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۸۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع بورس بزرگان ۱۳۸ ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ دو شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره ارز دیجیتال ۸۸ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره ارز دیجیتال ۸۷ ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره آموزش فارکس ۳۳ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۸۶ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ چهار شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۸۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۸۴ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ چهار شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۸۳ ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۸۲ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۸۱ ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۸۰ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۷۹ ۲۲ دی ۱۴۰۰ چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۷۸ ۲۴ دی ۱۴۰۰ جمعه ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۷۷ ۰۶ دی ۱۴۰۰ دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۷۶ ۱۹ آذر ۱۴۰۰ جمعه ها ۱۰ الی ۱۳ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۷۵ ۱۸ آذر ۱۴۰۰ پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۷۴ ۱۵ آذر ۱۴۰۰ دو شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۷۳ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ یکشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۷۲ ۰۲ آذر ۱۴۰۰ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۷۱ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۷۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۰ پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۶۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع بزرگان بورس ۱۳۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۶۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۰ پنج شنبه‌ها ساعت ۱۲ الی ۱۵ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۶۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۰ یک شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۶۶ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره بازار جهانی ۲۸ ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ سه شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۶۵ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع بزرگان بورس ۱۳۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۶۴ ۱۱۱ مرداد ۱۴۰۰ دوشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال ۶۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ یکشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰ تمام شد
دوره جامع بزرگان بورس ۱۳۲- ۱۳۳ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ پنج شنبه‌ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ تمام شد

روش‌های پرداخت و ثبت نام

ارزش دوره: ۱8٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت جشنواره: ۱4/۸۰۰/۰۰۰ تومان

پیش پرداخت: 2٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

روش‌های پرداخت و ثبت نام

ارزش دوره ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت جشنواره: ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان

تماس فوری با شما

موضوع تماس با شما: