دوره‌های در حال ثبت نام

درحال ثبت نام کد تاریخ شروع روز و ساعت وضعیت
۴۱
۲۴ خرداد ۱۴۰۲
چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
۹۷
۲۱ خرداد ۱۴۰۲
یکشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
۱۴۳
۲۴ خرداد ۱۴۰۲
چهارشنبه ها ۱۱ الی ۱۴

دوره‌های در حال برگزاری

نام دورهکدتاریخ شروعروز و ساعتوضعیت
دوره جامع فارکس۴۰۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ سه شنبه ها ۱۱ الی ۱۴در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال۹۶۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ چهار شنبه ها ۱۴ الی ۱۷در حال برگزاری
دوره جامع بورس۱۴۲۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۷در حال برگزاری
دوره جامع فارکس۳۹۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ پنج شنبه ها ۱۰ الی ۱۳در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال۹۵۲۸ فروردین ۱۴۰۲ دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰در حال برگزاری
دوره جامع فارکس۳۸۲۲ فروردین ۱۴۰۲ سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال۹۴۱۹ فروردین ۱۴۰۲ شنبه ها ۱۷ الی ۲۰در حال برگزاری
دوره جامع بورس بزرگان۱۴۱۱۲ بهمن ۱۴۰۱چهار شنبه ها ۱۴ الی ۱۷در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال۹۳۹ بهمن ۱۴۰۱یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۰در حال برگزاری
دوره آموزش فارکس۳۷۲۶ بهمن ۱۴۰۱چهار شنبه ها ۱۷ الی ۲۰در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال۹۲۶ بهمن ۱۴۰۱پنج شنبه ها ۱۵ الی ۱۸در حال برگزاری
دوره جامع فارکس۳۶۱۹ دی ۱۴۰۱دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰درحال برگزاری
دوره جامع بورس بزرگان۱۴۰۱۱ دی ۱۴۰۱یک شنبه ها ۱۴ الی ۱۷درحال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال۹۱۳ دی ۱۴۰۱شنبه ها ۱۴ الی ۱۷درحال برگزاری
دوره آموزش ارز دیجیتال۹۰۲۶ آبان ۱۴۰۱پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵در حال برگزاری
دوره آموزش فارکس۳۵۱۵ آذر ۱۴۰۱سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره آموزش فارکس۳۴۲۱ مهر ۱۴۰۱پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۸۹۲۳ مهر ۱۴۰۱شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع بورس بزرگان۱۳۸۲۴ مرداد ۱۴۰۱دو شنبه ها ۱۴ الی ۱۷تمام شد
دوره ارز دیجیتال۸۸۲۰ شهریور ۱۴۰۱یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره ارز دیجیتال۸۷۲۴ مرداد ۱۴۰۱دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره آموزش فارکس۳۳۱۱ مرداد ۱۴۰۱سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۸۶۲۲ تیر ۱۴۰۱چهار شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۸۵۲۶ خرداد ۱۴۰۱پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۸۴۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱چهار شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۷تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۸۳۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۸۲۲۰ فروردین ۱۴۰۱شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۸۱۰۸ اسفند ۱۴۰۰یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۸۰۱۲ بهمن ۱۴۰۰سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۷۹۲۲ دی ۱۴۰۰چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۷۸۲۴ دی ۱۴۰۰جمعه ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۷۷۰۶ دی ۱۴۰۰دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۷۶۱۹ آذر ۱۴۰۰جمعه ها ۱۰ الی ۱۳تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۷۵۱۸ آذر ۱۴۰۰پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۷۴۱۵ آذر ۱۴۰۰دو شنبه ها ۱۴ الی ۱۷تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۷۳۳۰ آبان ۱۴۰۰یکشنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۷۲۰۲ آذر ۱۴۰۰سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۷۱۲۰ آبان ۱۴۰۰پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۷۰۱۳ آبان ۱۴۰۰پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۶۹۲۸ مهر ۱۴۰۰چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع بزرگان بورس۱۳۶۲۷ مهر ۱۴۰۰سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۷تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۶۸۲۲ مهر ۱۴۰۰پنج شنبه‌ها ساعت ۱۲ الی ۱۵تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۶۷۰۴ مهر ۱۴۰۰یک شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۶۶۲۰ شهریور ۱۴۰۰شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره بازار جهانی۲۸۰۹ شهریور ۱۴۰۰سه شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۶۵۱۰ شهریور ۱۴۰۰چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع بزرگان بورس۱۳۴۱۲ مرداد ۱۴۰۰سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۶۴۱۱۱ مرداد ۱۴۰۰دوشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال۶۳۳۰ خرداد ۱۴۰۰یکشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰تمام شد
دوره جامع بزرگان بورس۱۳۲- ۱۳۳۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰پنج شنبه‌ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰تمام شد

روش‌های پرداخت و ثبت نام

ارزش دوره: ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت جشنواره: ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان

پیش پرداخت: ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

روش پرداخت خود را انتخاب کنید

ارزش دوره ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت جشنواره: ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان

تماس فوری با شما

موضوع تماس با شما: