دوره‌های در حال ثبت نام

درحال ثبت نام کد تاریخ شروع روز و ساعت وضعیت
۱۳۴
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
سه‌شنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
۶۴
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
دوشنبه ها ۱۷ الی ۲۰

دوره‌های در حال برگزاری

درحال برگزاری کد تاریخ شروع روز و ساعت وضعیت
دوره ارز دیجیتال
۶۳
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
یکشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره ارز دیجیتال
۶۲
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
چهارشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره ارز دیجیتال
۶۱
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
جامع بزرگان
۱۳۲- ۱۳۳
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پنج شنبه‌ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
درحال برگزاری
جامع بزرگان
۱۳۱
۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری