دوره‌های در حال ثبت نام

درحال ثبت نام کد تاریخ شروع روز و ساعت وضعیت
۲۸
۱۴ مهر ۱۴۰۰
چهار شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
۶۸
۰۸ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵
۱۳۶
۰۶ مهر ۱۴۰۰
سه شنبه ‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

دوره‌های در حال برگزاری

درحال برگزاری کد تاریخ شروع روز و ساعت وضعیت
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۷
۰۴ مهر ۱۴۰۰
یک شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۶
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره بازار جهانی
۲۸
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۵
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره جامع بزرگان بورس
۱۳۴
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۴
۱۱۱ مرداد ۱۴۰۰
دوشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۳
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
یکشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۲
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
چهارشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۱
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره جامع بزرگان بورس
۱۳۲- ۱۳۳
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پنج شنبه‌ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
درحال برگزاری
دوره جامع بزرگان بورس
۱۳۱
۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری