تقویم آموزشی2020-07-03T13:16:13+00:00

 
کد دورهنام دوره
ظرفیتثبت نامشروع دورهپایان دورهزمانوضعیت
۱۲۰
جامع بزرگان بورس۳۸۲۷
۹۹/۰۴/۱۹۹۹/۰۷/۲۴پنج شنبه ها از ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

۱۱۹جامع بزرگان بورس۵۵۵۵۹۹/۰۴/۱۱۹۹/۰۷/۱۶چهارشنبه ها از ۱۷ تا ۲۰

تکمیل ظرفیت

۱۱۸جامع بزرگان بورس۵۵۵۵۹۹/۰۴/۰۳۹۹/۰۷/۰۸سه شنبه ها از ۱۷ تا۲۰

درحال برگزاری

۱۱۷جامع بزرگان بورس۵۵۵۵۹۹/۰۴/۰۱۹۹/۰۷/۰۶یکشنبه ها از ۱۷ تا۲۰

درحال برگزاری

۱۱۶
جامع بزرگان بورس۱۹۱۹
۹۹/۰۳/۱۲۹۹/۰۵/۲۷دوشنبه ها از ۱۷ الی ۱۹

درحال برگزاری

۱۱۵جامع بزرگان بورس۱۹۱۹۹۹/۰۳/۱۰۹۹/۰۶/۰۱شنبه ها از ۱۷ الی ۱۹

درحال برگزاری

۱۱۴
جامع بزرگان بورس۱۹
۱۹۹۹/۰۳/۰۲۹۹/۰۵/۱۷جمعه ها از ۱۴ الی ۱۶

درحال برگزاری

۱۱۳
جامع بزرگان بورس۱۹
۱۹۹۹/۰۳/۰۲۹۹/۰۵/۱۷جمعه ها از ۱۲ الی ۱۴

درحال برگزاری

۱۱۲
جامع بزرگان بورس۱۹
۱۹
۹۹/۰۲/۲۰۹۹/۰۵/۱۷شنبه ها از ۱۵ الی ۱۷

درحال برگزاری

۱۱۱جامع بزرگان بورس۱۹۱۹۹۹/۰۲/۱۹۹۹/۰۵/۳۱جمعه از ۱۰ الی ۱۲

درحال برگزاری

۱۱۰جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۹/۰۲/۰۳۹۹/۰۵/۱۵چهارشنبه از ۱۴ الی ۱۷

درحال برگزاری

۱۰۹جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۹/۰۱/۲۷۹۹/۰۵/۱۵چهارشنبه از ۱۷ الی ۲۰

درحال برگزاری

۱۰۸جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۹/۰۲/۰۴۹۹/۰۵/۰۲پنجشنبه از

۱۰ الی ۱۳

درحال برگزاری

۱۰۷جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۲/۰۵۹۹/۰۴/۰۲دوشنبه از ۱۷ تا۲۰

درحال برگزاری

۱۰۶جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۱/۲۹۹۹/۰۳/۲۷سه شنبه از

۱۴ الی ۱۷

درحال برگزاری

۱۰۵جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۱/۱۷۹۹/۰۳/۲۹پنجشنبه
از
۱۳ تا ۱۶

درحال برگزاری

۱۰۴جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۱/۰۸۹۹/۰۳/۰۶سه شنبه از

۱۷ الی ۲۰

درحال برگزاری

۱۰۳جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۱/۰۵۹۹/۰۲/۲۹شنبه از ۱۷ الی ۲۰

درحال برگزاری

۱۰۲جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۰/۱۴۹۹/۰۲/۰۶شنبه از ۱۷:۳۰تا ۲۰:۳۰

درحال برگزاری

۱۰۰جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۰/۰۶۹۹/۰۱/۱۷جمعه از

۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

اتمام دوره

۱۰۱جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۰/۰۸۹۹/۰۱/۰۸یکشنبه از
۱۴ تا ۱۷

درحال برگزاری

۹۹جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۰۹/۱۷۹۸/۱۲/۲۵یکشنبه از ۱۷ تا۲۰

اتمام دوره

۹۸جامع بزرگان بورس۳۸ ۳۸۹۸/۰۹/۰۶۹۸/۱۲/۱۴چهارشنبه از 

۱۴ تا ۱۷

اتمام دوره

۹۷جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۰۸/۲۴۹۸/۱۲/۰۲جمعه
از
۱۰ تا ۱۳

اتمام دوره

۹۶جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۰۸/۰۹۹۸/۱۱/۱۷پنجشنبه
از
۱۰ تا ۱۳

اتمام دوره

۹۵جامع
بزرگان
بورس
۳۸۳۸۹۸/۰۷/۲۵۹۸/۱۱/۰۳پنجشنبه
از
۱۶ تا ۱۹

اتمام دوره

۹۴جامع بزرگان
بورس
۳۸۳۸۹۸/۰۷/۲۵۹۸/۱۱/۰۳پنجشنبه از
۱۳ تا ۱۶

اتمام دوره

۹۳جامع بزرگان
بورس
۳۸۳۸۹۸/۰۷/۰۹۹۸/۱۰/۱۷سه شنبه از
۱۴ تا ۱۷

اتمام دوره

 

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید