تقویم آموزشی2020-05-31T14:40:49+00:00

 
کد دوره نام دوره
ظرفیت ثبت نام شروع دوره پایان دوره زمان وضعیت
۱۱۶
جامع بزرگان بورس ۱۹ ۱۹
۹۹/۰۳/۱۲ ۹۹/۰۵/۲۷ دوشنبه ها از ۱۷ الی ۱۹

درحال برگزاری

۱۱۵ جامع بزرگان بورس ۱۹ ۱۸ ۹۹/۰۳/۱۰ ۹۹/۰۶/۰۱ شنبه ها از ۱۷ الی ۱۹

درحال برگزاری

۱۱۴
جامع بزرگان بورس ۱۹
۱۹ ۹۹/۰۳/۰۲ ۹۹/۰۵/۱۷ جمعه ها از ۱۴ الی ۱۶

درحال برگزاری

۱۱۳
جامع بزرگان بورس ۱۹
۱۹ ۹۹/۰۳/۰۲ ۹۹/۰۵/۱۷ جمعه ها از ۱۲ الی ۱۴

درحال برگزاری

۱۱۲
جامع بزرگان بورس ۱۹
۱۹
۹۹/۰۲/۲۰ ۹۹/۰۵/۱۷ شنبه ها از ۱۵ الی ۱۷

درحال برگزاری

۱۱۱ جامع بزرگان بورس ۱۹ ۱۹ ۹۹/۰۲/۱۹ ۹۹/۰۵/۳۱ جمعه از ۱۰ الی ۱۲

درحال برگزاری

۱۱۰ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۹/۰۲/۰۳ ۹۹/۰۵/۱۵ چهارشنبه از ۱۴ الی ۱۷

درحال برگزاری

۱۰۹ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۹/۰۱/۲۷ ۹۹/۰۵/۱۵ چهارشنبه از ۱۷ الی ۲۰

درحال برگزاری

۱۰۸ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۹/۰۲/۰۴ ۹۹/۰۵/۰۲ پنجشنبه از

۱۰ الی ۱۳

درحال برگزاری

۱۰۷ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۸/۱۲/۰۵ ۹۹/۰۴/۰۲ دوشنبه از ۱۷ تا۲۰

درحال برگزاری

۱۰۶ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۸/۱۱/۲۹ ۹۹/۰۳/۲۷ سه شنبه از

۱۴ الی ۱۷

درحال برگزاری

۱۰۵ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۶ ۹۸/۱۱/۱۷ ۹۹/۰۳/۲۹ پنجشنبه
از
۱۳ تا ۱۶

درحال برگزاری

۱۰۴ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۸/۱۱/۰۸ ۹۹/۰۳/۰۶ سه شنبه از

۱۷ الی ۲۰

درحال برگزاری

۱۰۳ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۸/۱۱/۰۵ ۹۹/۰۲/۲۹ شنبه از ۱۷ الی ۲۰

درحال برگزاری

۱۰۲ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۸/۱۰/۱۴ ۹۹/۰۲/۰۶ شنبه از ۱۷:۳۰تا ۲۰:۳۰

درحال برگزاری

۱۰۰ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۸/۱۰/۰۶ ۹۹/۰۱/۱۷ جمعه از

۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

اتمام دوره

۱۰۱ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۸/۱۰/۰۸ ۹۹/۰۱/۰۸ یکشنبه از
۱۴ تا ۱۷

درحال برگزاری

۹۹ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۹/۱۷ ۹۸/۱۲/۲۵ یکشنبه از ۱۷ تا۲۰

اتمام دوره

۹۸ جامع بزرگان بورس ۳۸  ۳۸ ۹۸/۰۹/۰۶ ۹۸/۱۲/۱۴ چهارشنبه از 

۱۴ تا ۱۷

اتمام دوره

۹۷ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۸/۲۴ ۹۸/۱۲/۰۲ جمعه
از
۱۰ تا ۱۳

اتمام دوره

۹۶ جامع بزرگان بورس ۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۸/۰۹ ۹۸/۱۱/۱۷ پنجشنبه
از
۱۰ تا ۱۳

اتمام دوره

۹۵ جامع
بزرگان
بورس
۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۷/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۳ پنجشنبه
از
۱۶ تا ۱۹

اتمام دوره

۹۴ جامع بزرگان
بورس
۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۷/۲۵ ۹۸/۱۱/۰۳ پنجشنبه از
۱۳ تا ۱۶

اتمام دوره

۹۳ جامع بزرگان
بورس
۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۷/۰۹ ۹۸/۱۰/۱۷ سه شنبه از
۱۴ تا ۱۷

اتمام دوره

 

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید