تقویم آموزشی2021-01-24T13:37:48+00:00

کد دورهنام دوره
ظرفیتثبت نامیشروع دورهپایان دورهزمانوضعیت
۱۳۰جامع بزرگان بورس۲۵۲۱۹۹/۱۱/۱۲۱۴۰۰/۰۲/۲۶یکشنبه ها از ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰

۱۲۹
جامع بزرگان بورس۲۵۲۵
۹۹/۱۰/۱۳۱۴۰۰/۰۱/۲۸شنبه ها از ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰

تکمیل ظرفیت

۱۲۸
جامع بزرگان بورس۲۵
۲۵
۹۹/۰۸/۲۷۹۹/۱۱/۲۸سه شنبه ها از ۱۷ الی ۲۰

درحال برگزاری

۱۲۷
جامع بزرگان بورس۳۰۳۰۹۹/۰۸/۰۳۹۹/۱۰/۱۵شنبه ها از ۱۷ الی ۲۰

درحال برگزاری

۱۲۶

جامع بزرگان بورس۳۵۳۵۹۹/۰۶/۳۱۹۹/۱۰/۰۸دوشنبه ها از ۱۷ الی ۲۰

درحال برگزاری

۱۲۵جامع بزرگان بورس۳۵۳۵
۹۹/۰۶/۱۳۹۹/۰۹/۲۰پنجشنبه ها از

۱۰ الی ۱۳

درحال برگزاری

۱۲۴
جامع بزرگان بورس۳۵۳۵۹۹/۰۵/۲۶۹۹/۰۹/۱۶دوشنبه ها ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

درحال برگزاری

۱۲۳جامع بزرگان بورس۴۵۴۵۹۹/۰۵/۲۶۹۹/۰۹/۱۶یکشنبه ها ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

درحال برگزاری

۱۲۲جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۹/۰۵/۰۷۹۹/۰۸/۲۰سه شنبه ها ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

اتمام دوره

۱۲۱جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۹/۰۵/۰۱۹۹/۰۷/۳۰چهارشنبه ها ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

اتمام دوره

۱۲۰
جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۹/۰۴/۱۹۹۹/۰۷/۲۴پنج شنبه ها از ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

اتمام دوره

۱۱۹جامع بزرگان بورس۵۵۵۵۹۹/۰۴/۱۱۹۹/۰۷/۱۶چهارشنبه ها از ۱۷ تا ۲۰

درحال برگزاری

۱۱۸جامع بزرگان بورس۵۵۵۵۹۹/۰۴/۰۳۹۹/۰۷/۰۸سه شنبه ها از ۱۷ تا۲۰

اتمام دوره

۱۱۷جامع بزرگان بورس۵۵۵۵۹۹/۰۴/۰۱۹۹/۰۷/۰۶یکشنبه ها از ۱۷ تا۲۰

درحال برگزاری

۱۱۶
جامع بزرگان بورس۱۹۱۹
۹۹/۰۳/۱۲۹۹/۰۵/۲۷دوشنبه ها از ۱۷ الی ۱۹

اتمام دوره

۱۱۵جامع بزرگان بورس۱۹۱۹۹۹/۰۳/۱۰۹۹/۰۶/۰۱شنبه ها از ۱۷ الی ۱۹

اتمام دوره

۱۱۴
جامع بزرگان بورس۱۹
۱۹۹۹/۰۳/۰۲۹۹/۰۵/۱۷جمعه ها از ۱۴ الی ۱۶

اتمام دوره

۱۱۳
جامع بزرگان بورس۱۹
۱۹۹۹/۰۳/۰۲۹۹/۰۵/۱۷جمعه ها از ۱۲ الی ۱۴

اتمام دوره

۱۱۲
جامع بزرگان بورس۱۹
۱۹
۹۹/۰۲/۲۰۹۹/۰۵/۱۷شنبه ها از ۱۵ الی ۱۷

اتمام دوره

۱۱۱جامع بزرگان بورس۱۹۱۹۹۹/۰۲/۱۹۹۹/۰۵/۳۱جمعه از ۱۰ الی ۱۲

اتمام دوره

۱۱۰جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۹/۰۲/۰۳۹۹/۰۵/۱۵چهارشنبه از ۱۴ الی ۱۷

اتمام دوره

۱۰۹جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۹/۰۱/۲۷۹۹/۰۵/۱۵چهارشنبه از ۱۷ الی ۲۰

اتمام دوره

۱۰۸جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۹/۰۲/۰۴۹۹/۰۵/۰۲پنجشنبه از

۱۰ الی ۱۳

اتمام دوره

۱۰۷جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۲/۰۵۹۹/۰۴/۰۲دوشنبه از ۱۷ تا۲۰

اتمام دوره

۱۰۶جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۱/۲۹۹۹/۰۳/۲۷سه شنبه از

۱۴ الی ۱۷

اتمام دوره

۱۰۵جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۱/۱۷۹۹/۰۳/۲۹پنجشنبه
از
۱۳ تا ۱۶

اتمام دوره

۱۰۴جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۱/۰۸۹۹/۰۳/۰۶سه شنبه از

۱۷ الی ۲۰

اتمام دوره

۱۰۳جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۱/۰۵۹۹/۰۲/۲۹شنبه از ۱۷ الی ۲۰

اتمام دوره

۱۰۲جامع بزرگان بورس۳۸۳۸۹۸/۱۰/۱۴

۹۹/۰۲/۰۶

شنبه از ۱۷:۳۰تا ۲۰:۳۰

اتمام دوره

 

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید