تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۷ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۷ تیر با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. قیمت بیت کوین در حال نوسان بسیار کوتاه در حوالی قیمت ۲۰۰۰۰ دلار است. این امر […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز پنجشنبه ۲ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز پنجشنبه ۲ تیر با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. نمودار قیمت بیت کوین نشان می دهد که قیمت این ارز دیجیتال در یک روند نزولی قرار […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز چهارشنبه ۱ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز چهارشنبه ۱ تیر با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. همان طور که در پیش بینی دیروز از قیمت بیت کوین داشتیم، قیمت این رمز ارز در […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۳۱ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۳۱ خرداد با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. قیمت بیت کوین را در حال حاضر بعد از یک افت بزرگ به یک ثبات نسبی […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز یکشنبه ۲۹ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز یکشنبه ۲۹ خرداد با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. مطابق با انتظاری که می رفت نوسان شدید نزولی دیگری در قیمت بیت کوین به وجود آمده […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز پنجشنبه ۲۶ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز پنجشنبه ۲۶ خرداد با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. طبق پیش بینی که دیروز از روند قمیت بیت کوین داشتیم، قیمت این رمز ارز بعد از […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۲۴ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۲۴ خرداد با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. افت بسیار شدیدی را در ابتدای هفته جاری در قیمت بیت کوین شاهد هستیم که آن […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز یکشنبه ۲۲ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز یکشنبه ۲۲ خرداد با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. قیمت بیت کوین همچنان در محدوده حمایتی در حال نوسان است. در یکی دو روز گذشته شاهد […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز جمعه ۲۰ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز جمعه ۲۰ خرداد با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. طبق مواردی که در چند روز گذشته درباره قیمت بیت کوین اعلام کردیم، این رمز ارز در […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز چهارشنبه ۱۱ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز چهارشنبه ۱۱ خرداد با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. اگر تحلیل دیروز ما از روند بیت کوین را مشاهده کرده باشید، دلیل نوسان مثبت آن در […]