تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز پنجشنبه ۲۳ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز پنجشنبه ۲۳ تیر با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. آخریت تحلیل ما از روند قمیت بیت کوین همچنان پابرجاست و همان طور که در نمودار زیر […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. قیمت بیت کوین در شرایط کنونی نزول بی سابقه ای را رقم می زند. این رمز ارز […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۱۰ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۱۰ خرداد با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. قیمت بیت کوین بعد از گذشت چندین روز بالاخره از ناحیه مقاومتی به سمت بالا خارج […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز جمعه ۳۰ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز جمعه ۳۰ اردیبهشت با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. قیمت بیت کوین در حال یک کف سازی در یک منطقه حمایتی خوب است. ادامه دار شدن […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. قیمت بیت کوین بر روی خط مقاومت ۳۰۰۰۰ دلاری در حال نوسان است. نمودار همچنان نشانه […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. قیمت بیت کوین با وجود یک نوسان مثبتی که در یکی دو روز گذشته داشته، اما باز […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز جمعه ۲ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز جمعه ۲ اردیبهشت با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. طبق پیش بینی روزهای گذشته روند قیمت ارز دیجیتال بیت کوین صعودی بوده و این روند در […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۳۰ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز سه شنبه ۳۰ فروردین با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. مطابق با پیش بینی که دیروز داشتیم، قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در حال حاضر در […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز چهارشنبه ۲۴ فروردین

تحلیل بیت کوین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز چهارشنبه ۲۴ فروردین با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. قیمت بیت کوین در برخورد با خط روند نزولی در حال نوسان محدود است. اندیکاتور مکدی نشان […]

تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز پنجشنبه ۱۸ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز پنجشنبه ۱۸ فروردین با شما همراه هستیم. در نظر داشته باشید که این تحلیل نظر شخصی بوده و به هیچ وجه جنبه سیگنال دهی ندارد. مسئولیت معامله به عهده کاربران خواهد بود. قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در ادامه روند گذشته خود خط روند صعودی کوتاه مدت خود را […]