دوره ۹۸ام ،ورود به بازار های مالی

توسط | بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۶|رویدادها و اخبارهای کانون بورس|

دوره ۹۸ام ورود به بازار های مالی (سه جلسه ۳ساعته) در روز دوشنبه در کانون بورس کار خود را شروع کرد. در این جلسه مهندس مهدیار حاجی علی فرصت های بی نظیر موجود در بازار های مالی به همراه مثالهای متعدد را توضیح دادند. همچنین انواع بازار های مالی که میتوان در آنها کسب سود [...]