شکست های تکنیکالی و Last Kiss (بوسه وداع)

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۴ ۱۵:۳۹:۱۸ +۰۳:۳۰آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش های رایگان|

در مقالات قبل با سطوح تکنیکالی آشنا شدیم و واکنش قیمت به این سطوح را دیدیم. اما چه سطوح استاتیک (حمایت-مقومت افقی) باشند چه دینامیک (خطوط روند) دیر یا زود شکسته میشوند. در این بخش به تحلیل شکست های تکنیکالی می پردازیم.   Break Out به شکسته شدن یک سطح تکنیکالی توسط قیمت گویند و [...]

خطوط روند

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۸ ۱۷:۰۵:۲۶ +۰۴:۳۰شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

خطوط روند در مقالات ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻬﺎﻣﺪاران ، ﺣﻤﺎﯾﺖ (support) و ﻣﻘﺎوﻣﺖ (resistance) ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺻﻔﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺧﺒﺎر (و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت) اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . [...]

انواع دستورات معامله

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۹ ۱۸:۵۶:۳۹ +۰۳:۳۰شهریور ۹ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

انواع دستورات معامله انتخاب روش درست دستور معامله بخش مهمی از فرآیند تاکتیک معاملاتی است. در این جا رایج ترین انواع دستورات معامله را مطرح می کنیم که شامل: تبعیت از بازار، معامله محدود، توقف محدود و معامله به محض رسیدن به قیمت می باشد. ۱- تبعیت از بازار یعنی اینکه خود شما یا نماینده [...]

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۲۳:۴۰ +۰۳:۳۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال مزایای تحلیل تکنیکال ۱-  اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ : ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻬﺎم ( و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ [...]

حمایت و مقاومت چیست؟

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۵:۱۹ +۰۳:۳۰شهریور ۲ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

حمایت و مقاومت چیست؟ در این مقاله به این موضوع می پردازیم که حمایت و مقاومت چیست؟. حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم پرکاربرد در داد و ستد است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیاندازیم. به نمودار [...]

آیا حرکات بازار تصادفی است؟

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۲:۳۲ +۰۳:۳۰شهریور ۱ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

آیا حرکات بازار تصادفی است؟ در آغاز آموزش تحلیل تکنیکال یک سوالی که برای بعضی از افراد پیش می آید این است که آیا حرکات بازار تصادفی است؟ مگر می شود با چهارتا خط کشیدن روی نمودار قیمتی، حرکات آینده قیمت را پیش بینی کرد؟ و ....  اما پس از این که همان افراد به [...]

تحلیل تکنیکال; علم یا توهم؟

توسط |۱۳۹۶-۵-۳۰ ۱۴:۰۹:۲۷ +۰۴:۳۰مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

تحلیل تکنیکال; علم یا توهم؟ درمقاله قبلی به این سوال پاسخ دادیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ حال به نظرتان آیا تحلیل تکنیکال علم است یا توهم؟ به نظر می آید این موضوع که هرکسی تفسیر خاص خودش را از نمودارها دارد (خودتفسیرگری) ذهن افراد زیادی را به خود مشغول کرده است و اغلب نیز شنیده می [...]

تحلیل تکنیکال چیست؟

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۰:۵۷:۲۴ +۰۳:۳۰مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۶|آموزش تحلیل تکنیکال|

تحلیل تکنیکال چیست؟ پیش از آنکه مطالعه بر روی تکنیک های رایج و ابزارهای تحلیل تکنیکال را آغاز کنیم بهتر است که یک تعریف کلی از تحلیل تکنیکال ارائه دهیم و در حقیقت به این سوال پاسخ دهیم که ( تحلیل تکنیکال چیست؟ ). برای این کار ابتدا قواعد و اصول اساسی آن را با [...]

تحلیل تکنیکال یا بنیادی؟

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۰:۵۵:۱۳ +۰۳:۳۰بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۵|آموزش تحلیل تکنیکال|

تحلیل تکنیکال یا بنیادی؟ برای جواب به این سوال ابتدا می بایست روش های پیش بینی بازار را مختصرا توضیح دهیم. برای پیش بینی بازار سه روش کلی در دنیا وجود دارد ۱-تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ۲-تحلیل تکنیکال ۳-مدل های عددی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: در این نوع تحلیل تحلیل گر تلاش میکند تا با [...]

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید