سهام چه شرکت هایی در بورس معامله می شود؟

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۴:۴۶ +۰۳:۳۰شهریور ۵ام, ۱۳۹۶|آموزش بورس از صفر|

سهام چه شرکت هایی در بورس معامله می شود؟ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺷﺮوع ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، راﻫﻬﺎی زﻳﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ و آﻏﺎز ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪی ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ. ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ ای و ﺑﺎ ﭼﻪ [...]

انواع بازارهای مالی

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۴:۱۲ +۰۳:۳۰شهریور ۳ام, ۱۳۹۶|آموزش بورس از صفر|

انواع بازارهای مالی بازارکالا و خدمات اﻳﻦ ﺑﺎزار اوﻟﻴﻦ ﺑﺎزار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ. درواﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺸﻜﻠﻲ را ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﺮف ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎزار را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ در ﻗﺒﺎل ﻛﺎﻻ و [...]

تاریخچه تاسیس بورس

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۴:۲۲ +۰۳:۳۰شهریور ۱ام, ۱۳۹۶|آموزش بورس از صفر|

تاریخچه تاسیس بورس شاید در گذشته و قبل از تشکیل بازار منسجم سرمایه، بزرگترین دغدغه صاحبان صنایع، تامین مالی پروژه ها بود که ورود و خروج به یک فعالیت اقتصادی را زمان بر و دست و پاگیر می نمود. این مشکلات در طول تاریخ ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۴۶۰ میلادی نخستین بورس اوراق [...]

ریسک چیست و چگونه محاسبه می شود؟

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۳:۱۵ +۰۳:۳۰شهریور ۱ام, ۱۳۹۶|آموزش بورس از صفر|

ریسک چیست و چگونه محاسبه می شود ریسک در بین عموم مترادف با خطر آمده است. اگرچه نمی توان این مطلب را فاقد وجاهت لازم دانست اما می توان تعریفی جامع و کاربردی تر از آن نیز ارائه داد و گفت که ریسک عبارت است از: انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک [...]

قرارداد آتی چیست؟

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۰:۵۹:۳۹ +۰۳:۳۰مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۶|آموزش بورس از صفر|

قرارداد آتی چیست؟ قرارداد آتی یا فیوچر قراردادی است که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند، مقدار معینی از کالای مشخص را با کیفیت مشخص، قیمت معلوم و در زمان و مکان مشخص معامله کنند. یک قرارداد آتی برای یک درجه، مقدار، ماه تحویل و قیمت معین منعقد می گردد. رتبه، مقدار، تاریخ [...]

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید