دوره ۷۷ام جامع بزرگان بورس از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱  با تدریس مهندس حاجی علی استارت خورد.

این دوره تنها در ۷روز تکمیل ظرفیت گردید و دانشپذیران به صورت عملی و کاربردی شروع به آموزش بورس و بازارهای مالی آنلاین از صفر تا صد کرده اند.

موسسه کانون بورس برای کلیه دانشپذیران حاضر در این دوره آرزوی موفقیت دارد.