تقویم آموزشی۱۳۹۷-۱۲-۲۸ ۰۸:۰۳:۱۶ +۰۳:۳۰

کد کلاس مقطع نام سطوح ظرفیت ثبت نام شروع دوره پایان دوره زمان وضعیت
۱۲۹ ورود به بورس در سه روز سطح ۱ ۳۸

۴

۹۸/۰۱/۲۵ ۹۸/۰۲/۱۵ یکشنبه از ۱۷ تا۲۰

در حال ثبت نام

۸۲ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸ ۱۰ ۹۸/۰۱/۲۲ ۹۸/۰۴/۲۷ پنجشنبه از ۱۲ تا۱۵

در حال ثبت نام

۱۲۸ ورود به بورس در سه روز سطح ۱ ۳۸

۲۴

۹۷/۱۲/۰۸ ۹۷/۱۲/۲۲ چهارشنبه از ۱۴ تا۱۷

تمام شد

۸۱ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸

۳۰

۹۷/۱۲/۱۶ ۹۸/۰۳/۲۹ پنجشنبه از ۱۵:۳۰ تا۱۸:۳۰

در حال برگزاری

۸۰ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۱۱/۱۵ ۹۸/۰۱/۲۵ دوشنبه از ۱۷ تا۲۰ در حال برگزاری
۱۲۷ ورود به بورس در سه روز سطح ۱ ۲۳ ۲۰ ۹۷/۱۱/۰۲ ۹۷/۱۱/۱۶ سه شنبه از ۱۴ تا۱۷ تمام شد
۷۹ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۱۰/۲۶ ۹۸/۰۱/۲۸ چهارشنبه از ۱۷ تا۲۰ در حال برگزاری
۷۸ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۱۰/۰۸ ۹۸/۰۱/۲۳ شنبه از ۱۷ تا۲۰ در حال برگزاری
۷۷ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۰۹/۱۱ ۹۷/۱۲/۲۶ یکشنبه از ۱۴ تا۱۷ در حال برگزاری
۷۶ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۰۸/۰۱ ۹۷/۱۲/۱۸ پنجشنبه از  ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ تمام شد
۷۵ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۲ ۹۷/۰۸/۱۴ ۹۷/۱۱/۰۸ دوشنبه از ۱۴ تا۱۷ تمام شد
۷۳ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۲ ۹۷/۰۷/۱۷ ۹۷/۱۰/۲۵ سه شنبه از ۱۷ تا ۲۰ تمام شد
۷۲ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۰۷/۱۱ ۹۷/۱۰/۱۲ چهارشنبه از ۱۴ تا۱۷ تمام شد

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید