تقویم آموزشی۱۳۹۸-۷-۲۱ ۰۹:۱۰:۳۶ +۰۳:۳۰

کد کلاسمقطعنام سطوحظرفیتثبت نامشروع دورهپایان دورهزمانوضعیت
۹۵جامع
بزرگان
بورس
سطح
۲
۳۸۳۸۹۸/۰۷/۲۵۹۸/۱۱/۰۳پنجشنبه
از
۱۶ تا ۱۹

تکمیل 
ظرفیت

۹۴جامع بزرگان
بورس
سطح
۲
۳۸۳۸۹۸/۰۷/۲۵۹۸/۱۱/۰۳پنجشنبه از
۱۳ تا ۱۶

تکمیل 
ظرفیت

۹۳جامع بزرگان
بورس
سطح
۲
۳۸۳۸۹۸/۰۷/۰۹۹۸/۱۰/۱۷سه شنبه از
۱۴ تا ۱۷

در حال برگزاری

۹۲جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸۹۸/۰۶/۱۶۹۸/۰۹/۲۳شنبه از ۱۷ تا ۲۰

در حال برگزاری

۹۱جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸
۹۸/۰۶/۲۵۹۸/۰۹/۱۸دوشنبه از ۱۴ تا ۱۷

در حال برگزاری

۹۰جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸۹۸/۰۵/۳۰۹۸/۰۹/۰۶چهارشنبه از ۱۷تا ۲۰

در حال برگزاری

۸۹جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸
۹۸/۰۵/۱۳۹۸/۰۸/۲۶یکشنبه از ۱۴ تا۱۷

در حال برگزاری

۸۸جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸
۹۸/۰۵/۰۲۹۸/۰۸/۰۸چهارشنبه از ۱۴ تا۱۷

در حال برگزاری

۸۷جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸
۳۸۹۸/۰۴/۱۷۹۸/۰۸/۰۶دوشنبه از ۱۷تا۲۰

در حال برگزاری

۸۶جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸
۳۸۹۸/۰۴/۰۶۹۸/۰۷/۱۸پنجشنبه از ۱۵:۳۰ تا۱۸:۳۰

در حال برگزاری

۸۵
جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸۹۸/۰۳/۲۱۹۸/۰۷/۱۶سه شنبه از ۱۷ تا۲۰

در حال برگزاری

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید