تقویم آموزشی۱۳۹۸-۵-۳۱ ۰۷:۲۹:۲۴ +۰۴:۳۰

کد کلاس مقطع نام سطوح ظرفیت ثبت نام شروع دوره پایان دوره زمان وضعیت
۹۲ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸ ۱۰ ۹۸/۰۶/۰۹ ۹۸/۰۹/۲۳ شنبه از ۱۷ تا ۲۰

در حال ثبت نام

۹۱ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸ ۱۸
۹۸/۰۶/۱۱ ۹۸/۰۹/۱۸ دوشنبه از ۱۴ تا ۱۷

در حال ثبت نام

۹۰ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۵/۳۰ ۹۸/۰۹/۰۶ چهارشنبه از ۱۷تا ۲۰

در حال برگزاری

۸۹ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸ ۳۸
۹۸/۰۵/۱۳ ۹۸/۰۸/۲۶ یکشنبه از ۱۴ تا۱۷

در حال برگزاری

۸۸ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸ ۳۸
۹۸/۰۵/۰۲ ۹۸/۰۸/۰۸ چهارشنبه از ۱۴ تا۱۷

در حال برگزاری

۸۷ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸
۳۸ ۹۸/۰۴/۱۷ ۹۸/۰۸/۰۶ دوشنبه از ۱۷تا۲۰

در حال برگزاری

۸۶ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸
۳۸ ۹۸/۰۴/۰۶ ۹۸/۰۷/۱۱ پنجشنبه از ۱۵:۳۰ تا۱۸:۳۰

در حال برگزاری

۸۵
جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۳/۲۱ ۹۸/۰۷/۱۶ سه شنبه از ۱۷ تا۲۰

در حال برگزاری

۸۴ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸

۳۸

۹۸/۰۲/۲۹ ۹۸/۰۶/۰۳ یکشنبه از ۱۷ تا۲۰

در حال برگزاری

۸۳ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۲/۱۴ ۹۸/۰۵/۱۲ شنبه از ۱۷ تا۲۰

در حال برگزاری

 

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید