تقویم آموزشی۱۳۹۸-۲-۲۸ ۰۸:۳۵:۴۷ +۰۴:۳۰

کد کلاس مقطع نام سطوح ظرفیت ثبت نام شروع دوره پایان دوره زمان وضعیت
۸۵
جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸

۵

۹۸/۰۳/۰۷ ۹۸/۰۷/۰۲ سه شنبه از ۱۷ تا۲۰

در حال ثبت نام

۸۴ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸

۳۸

۹۸/۰۲/۲۹ ۹۸/۰۶/۰۳ یکشنبه از ۱۷ تا۲۰

ظرفیت تکمیل است

۸۳ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۲/۱۴ ۹۸/۰۵/۱۲ شنبه از ۱۷ تا۲۰

در حال برگزاری

۱۲۹ ورود به بورس در سه روز سطح ۱ ۳۸

۲۵

۹۸/۰۲/۰۸ ۹۸/۰۲/۲۲ یکشنبه از ۱۷ تا۲۰

تمام شد

۸۲ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸ ۳۸ ۹۸/۰۱/۲۹ ۹۸/۰۵/۰۳ پنجشنبه از ۱۲ تا۱۵

در حال برگزاری

۸۱ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۳۸

۳۰

۹۷/۱۲/۱۶ ۹۸/۰۳/۲۹ پنجشنبه از ۱۵:۳۰ تا۱۸:۳۰

در حال برگزاری

۸۰ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۱۱/۱۵ ۹۸/۰۲/۳۰ دوشنبه از ۱۷ تا۲۰ در حال برگزاری
۷۹ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۱۰/۲۶ ۹۸/۰۲/۱۸ چهارشنبه از ۱۷ تا۲۰

تمام شد

۷۸ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۱۰/۰۸ ۹۸/۰۱/۲۳ شنبه از ۱۷ تا۲۰ تمام شد
۷۷ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۰۹/۱۱ ۹۷/۱۲/۲۶ یکشنبه از ۱۴ تا۱۷ تمام شد
۷۶ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۰۸/۰۱ ۹۷/۱۲/۱۸ پنجشنبه از  ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ تمام شد
۷۵ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۲ ۹۷/۰۸/۱۴ ۹۷/۱۱/۰۸ دوشنبه از ۱۴ تا۱۷ تمام شد
۷۳ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۲ ۹۷/۰۷/۱۷ ۹۷/۱۰/۲۵ سه شنبه از ۱۷ تا ۲۰ تمام شد
۷۲ جامع بزرگان بورس سطح ۲ ۲۳ ۲۳ ۹۷/۰۷/۱۱ ۹۷/۱۰/۱۲ چهارشنبه از ۱۴ تا۱۷ تمام شد

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید