تقویم آموزشی۱۳۹۸-۸-۲۰ ۱۰:۳۲:۳۶ +۰۳:۳۰

کد کلاسمقطعنام سطوحظرفیتثبت نامشروع دورهپایان دورهزمانوضعیت
۹۸جامع بزرگان بورسسطح
۲
۳۸ ۲۳۹۸/۰۸/۲۹۹۸/۱۲/۱۴چهارشنبه از 

۱۴ تا ۱۷

درحال ثبت نام

۹۷جامع بزرگان بورسسطح
۲
۳۸۲۸۹۸/۰۸/۲۴۹۸/۱۲/۰۲جمعه
از
۱۰ تا ۱۳

درحال ثبت نام

 

۹۶جامع بزرگان بورسسطح
۲
۳۸۳۸۹۸/۰۸/۰۹۹۸/۱۱/۱۷پنجشنبه
از
۱۰ تا ۱۳

در حال برگزاری

۹۵جامع
بزرگان
بورس
سطح
۲
۳۸۳۸۹۸/۰۷/۲۵۹۸/۱۱/۰۳پنجشنبه
از
۱۶ تا ۱۹

در حال برگزاری

۹۴جامع بزرگان
بورس
سطح
۲
۳۸۳۸۹۸/۰۷/۲۵۹۸/۱۱/۰۳پنجشنبه از
۱۳ تا ۱۶

در حال برگزاری

۹۳جامع بزرگان
بورس
سطح
۲
۳۸۳۸۹۸/۰۷/۰۹۹۸/۱۰/۱۷سه شنبه از
۱۴ تا ۱۷

در حال برگزاری

۹۲جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸۹۸/۰۶/۱۶۹۸/۰۹/۲۳شنبه از ۱۷ تا ۲۰

در حال برگزاری

۹۱جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸
۹۸/۰۶/۲۵۹۸/۰۹/۱۸دوشنبه از ۱۴ تا ۱۷

در حال برگزاری

۹۰جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸۹۸/۰۵/۳۰۹۸/۰۹/۰۶چهارشنبه از ۱۷تا ۲۰

در حال برگزاری

۸۹جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸
۹۸/۰۵/۱۳۹۸/۰۸/۲۶یکشنبه از ۱۴ تا۱۷

در حال برگزاری

۸۸جامع بزرگان بورسسطح ۲۳۸۳۸
۹۸/۰۵/۰۲۹۸/۰۸/۰۸چهارشنبه از ۱۴ تا۱۷

اتمام دوره

تماس فوری با شما

با پر کردن فرم زیر مشاورین ما ،در ساعات اداری ظرف چند دقیقه و در ساعات غیر اداری ظرف چند ساعت با شما تماس میگیرند.

لطفا صبر کنید